Mengenal Amalan Ma Fi Qalbi Ghairullah

By | Maret 19, 2023
Doa Viral Ma Fi Qalbi Ghairullah Dakwah Islami
Doa Viral Ma Fi Qalbi Ghairullah Dakwah Islami from dakwahislami.net

Mengenal Amalan Ma Fi Qalbi Ghairullah

Apa itu Amalan Ma Fi Qalbi Ghairullah?

Ma fi qalbi ghairullah adalah amalan yang dilakukan untuk memohon dan meminta pertolongan kepada Allah SWT. Amalan ini ditujukan kepada yang tidak dikenal, yaitu orang yang tidak dikenal oleh orang lain atau yang tidak diketahui orang lain. Amalan ini biasanya dilakukan untuk memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah SWT.

Dasar Hukum Amalan Ma Fi Qalbi Ghairullah

Menurut para ulama, amalan ma fi qalbi ghairullah didasari dari hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, “Allah SWT akan memberi pertolongan (ma’fi) kepada orang yang mengadukan masalahnya pada Allah, meskipun ia tidak dikenal oleh seseorang, bahkan oleh dirinya sendiri.” (HR. Bukhari).

Tata Cara Amalan Ma Fi Qalbi Ghairullah

Ada beberapa tata cara yang harus diikuti dalam melakukan amalan ma fi qalbi ghairullah. Pertama, bersuci dari hadast dan junub. Kedua, melakukan shalat sunnah 2 rakaat. Ketiga, membaca doa ma fi qalbi ghairullah. Keempat, mengulangi doa ma fi qalbi ghairullah sebanyak 3 kali. Kelima, berdoa kepada Allah SWT untuk memohon pertolongan dan perlindungan-Nya.

Manfaat Amalan Ma Fi Qalbi Ghairullah

Ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari melakukan amalan ma fi qalbi ghairullah. Pertama, memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT. Kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Ketiga, membuka pintu rezeki dan kesuksesan. Keempat, meningkatkan kekuatan iman dan keyakinan. Kelima, memudahkan dalam mencapai tujuan hidup.

Keutamaan Amalan Ma Fi Qalbi Ghairullah

Selain manfaat, amalan ma fi qalbi ghairullah juga memiliki keutamaan. Pertama, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kedua, mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT. Ketiga, mendapatkan keberkahan dan kemakmuran. Keempat, mendapatkan kemudahan dan kesuksesan dalam mencapai tujuan. Kelima, mendapatkan hidayah dari Allah SWT.

Kesimpulan

Amalan ma fi qalbi ghairullah adalah suatu amalan yang ditujukan kepada yang tidak dikenal atau tidak diketahui oleh orang lain. Amalan ini didasari dari hadits Nabi Muhammad SAW dan memiliki tata cara yang harus diikuti. Manfaat dan keutamaan yang didapat dari amalan ini adalah memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT, meningkatkan ketakwaan, membuka pintu rezeki, dan lain sebagainya.

Tinggalkan Balasan